vinlende

Robot Hàn

Số trục: trục 7
Phạm vi: 1.1 x 1.1 x 1.1 m
Các loại vật liệu: nhôm, thép không gỉ và thép

Tham khảo danh mục tổng thể các máy móc của chúng tôi