vinlende

Máy Chấn CNC

Công suất 170 ton Chiều dài tối đa: 4000 mm
Công suất 130 ton Chiều dài tối đa: 3000 mm
Công suất 50 ton Chiều dài tối đa: 2000 mm
Công suất 50 ton Chiều dài tối đa: 2000 mm

Tất cả các máy chấn CNC được lập trình điều khiển ngoại tuyến từ văn phòng với sự hỗ trợ của phần mềm 3D thông minh.

Tham khảo danh mục tổng thể các máy móc của chúng tôi