vinlende

Máy Móc – Thiết Bị

ITEQ Industries đặt trọng tâm vào ngành sản xuất. Chất lượng sản phẩm cao, năng suất cao và cấp độ hiệu quả cao là những nét đặc trưng của ITEQ Industries. Chúng tôi luôn tiên phong trong việc đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất. Hiện nay ITEQ Industries sở hữu một trong những dây chuyền sản xuất hiện đại nhất tại Châu Âu, các dây chuyền này không ngừng sản xuất với năng suất tối đa.
Dưới đây là bảng tổng quan thiết bị sản xuất của chúng tôi.