vinlende

Công nghiệp y tế

ITEQ chuyên sản xuất phụ tùng và bộ phận lắp ráp nhỏ với chất lượng cao phục vụ cho các ngành công nghiệp y tế, như toàn bộ thùng máy, vỏ máy và tủ máy. ITEQ sở hữu một đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, hệ thống sản xuất công nghệ cao, thiết bị tối tân và lắp ráp tiêu chuẩn nhằm phục vụ công tác sản xuất. Bằng cách lựa chọn các kỹ thuật tối ưu dựa trên các công nghệ sản xuất kỹ thuật hiện đại của riêng mình, ITEQ có thể đạt được chi phí tối ưu trong nhiều trường hợp.

Tham khảo nhiều dự án trong danh mục đầu tư của chúng tôi.