vinlende

Công nghiệp chế tạo máy và điện tử

ITEQ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và sản xuất các sản phẩm cho các lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử.

Chúng tôi cung cấp cho các ngành công nghiệp điện tử với một loạt các sản phẩm. Phụ tùng máy dạng tấm, tấm sửa chữa, tủ máy 19 “, máy bán hàng tự động, vv.

Với sự hỗ trợ của máy móc hiện đại, chúng tôi phục vụ nhiều khách hàng với chất lượng và số lượng khác nhau. Đơn đặt hàng lớn và nhỏ với độ chính xác như nhau.

Sử dụng tất cả các khả năng sản xuất của chúng tôi và phối hợp với đội ngũ kỹ thuật của ITEQ, chúng tôi có thể hoàn thành các dịch vụ cung cấp. Từ ý tưởng đến sản phẩm cuối cùng, từ sản phẩm nguyên mẫu đến sản phẩm sản xuất hàng loạt.

Tham khảo thêm các dự án trong danh mục đầu tư của chúng tôi.