vinlende

Lắp ráp (ITEQ VN)

Ngoài việc thiết kế và sản xuất, ITEQ còn chuyên lắp ráp từng bộ phận hoặc sản phẩm hoàn thiện. Việc lắp ráp đuộc tách biệt khỏi khu vực sản xuất, do đó ITEQ cung cấp giải pháp chìa khóa trao tay cho khách hàng từ ý tưởng cho đến hoàn thành sản phẩm.

Một đối tác của mọi công đoạn

Việc lắp ráp được tiến hành rất đa dạng từ lắp ráp máy móc, điển hình như hoàn thiện tủ đựng 19 inch, cho tới hoàn thiện cả hệ thống bao gồm cơ điện tử và điện tử.

Assemblage.JPG