vinlende

Chấn (ITEQ VN)

123456    Máy chấn Safan E-Brake
    Công suất tối đa: 65 tấn – 2000 mm