vinlende

Xử lý tấm kim loại ở châu Á

Một trong những đặc điểm của ITEQ là hợp tác với các quốc gia trong khu vực châu Á. Chúng tôi hợp tác với nhiều quốc gia, nhưng chúng tôi vẫn giữ lại được chất lượng của Hà Lan. Ví dụ bạn có thể chọn tấm kim loại ở châu Á, tuy nhiên vẫn bảo đảm chất lượng của Hà Lan. Do đó, chúng tôi sở hữu những gì tốt nhất từ hai nơi trên thế giới.

Chọn tấm kim loại ở châu Á

ITEQ Industries chuyên xử lý kim loại và tấm kim loại (ở châu Á hay ở Hà Lan). Với máy móc hiện đại, kỹ thuật tiên tiến, chúng tôi cung cấp một sản phẩm tuyệt hảo. Một kết quả đáng tự hào.

Chất lượng Hà Lan ở châu Á

Quan điểm của ITEQ không phải là chỉ nằm trong khu vực Đông Nam Á. Nhưng cái để phân biệt chúng tôi với các công ty khác là chúng tôi phục vụ các công ty tại đó với công nghệ riêng của mình. Vì điều này, chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi vẫn duy trì chất lượng Hà Lan. Tuy nhiên, các tấm kim loại ở châu Á cũng có chất lượng cao.

Để biết thêm thông tin?

Đối với tất cả các câu hỏi của khách hàng về tấm kim loại ở châu Á hoặc yêu cầu báo giá, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang liên hệ hoặc gọi +31 (0) 33-455 44 44.

Afbeelding1