vinlende

Chuyên gia của bạn trong thiết bị điện tử gia dụng

ITEQ Industries cung cấp sản phẩm trong nhiều lĩnh vực. Một trong những lĩnh vực này là ngành điện tử. Cụ thể, bằng việc sử dụng máy móc hiện đại trong nhà máy, chúng tôi có thể sản xuất những thiết bị điện tử gia dụng chất lượng cao. Dù được yêu cầu số lượng lớn hay nhỏ các thiết bị điện tử gia dụng, chúng tôi đều có thể sản xuất với sự chính xác như nhau.

Từ ý tưởng đến điện tử gia dụng

ITEQ có rất nhiều phòng ban, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho những ai thích cùng nhau làm việc. Do đó bộ phận kỹ thuật của chúng tôi làm việc chung để cùng nhau phát triển ý tưởng. Vì vậy hãy cho chúng tôi biết mong muốn đối với các thiết bị điện tử gia dụng của bạn và chúng tôi sẽ tạo ra sản phẩm mà bạn đang tìm kiếm một cách chính xác. Chúng tôi tiếp tục theo dõi toàn bộ quá trình từ ý tưởng đến thành phẩm. Qua 25 năm kinh nghiệm, chúng tôi biết cách tốt nhất để tránh những sai sót. Bởi vì phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh!

Tìm hiểu thêm về điện tử gia dụng

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Bao gồm những câu hỏi liên quan đến điện tử gia dụng cũng như về các sản phẩm khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

DSCN0760