vinlende

Phát triển sản phẩm

ITEQ giúp quý khách từ ý tưởng đến sản phẩm hoặc module cuối cùng. Chúng tôi quản lý dự án phát triển của quý khách từ bản phác thảo cho đến thành phẩm một cách hiệu quả. Sau 25 năm kinh nghiệm, chúng tôi biết làm thế nào để nhận biết sớm những bẫy lỗi trong quá trình. Do đó, trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển sản phẩm của quý khách, chúng tôi đã có thể tránh được những sai lầm. Điều này sẽ giảm đi những chi phí không cần thiết trong giai đoạn sản xuất sau này.

Thiết kế 3D

Tại ITEQ, chúng tôi thực hiện các ý tưởng và thiết kế bằng SolidWorks. Ý tưởng độc đáo của chúng tôi sau khi trải qua sáu giai đoạn của một quá trình phát triển trong một hệ thống đã được chứng minh và cung cấp cấu trúc cho toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm. Điều này cung cấp cho quý khách một cái nhìn tổng quan về sản phẩm hoàn chỉnh mà mình mong muốn.

Để biết được các bước tiếp theo?

Sau các bước phát triển đầu tiên của sản phẩm, chúng tôi vẫn chưa kết thúc. Quý khách có muốn biết về những gì chúng tôi sẽ cung cấp tiếp theo? Đừng ngần ngại liên hệ với một trong những nhân viên của chúng tôi. Đối với tất cả các câu hỏi khác về phát triển sản phẩm, xin vui lòng gọi +31 (0) 33-455 44 44.

Development