vinlende

Thiết kế/chế tạo kỹ thuật

Các chuyên gia của chúng tôi tại ITEQ Engineering sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong việc phát triển các sản phẩm mới. Chúng tôi có thể phục vụ quý khách ngay trong giai đoạn thiết kế. Với kiến thức và kinh nghiệm của mình, chúng tôi có thể nhận ra tất cả khả năng trong giai đoạn sản xuất.

Nếu sản phẩm của quý khách đã được phát triển, chúng tôi sẽ tạo cơ hội để quý khách chuẩn bị cho sản xuất. Trong trường hợp đó, điểm khởi đầu là phương pháp sản xuất hiệu quả nhất.

Chúng tôi cũng có thể thiết kế lại sản phẩm hiện có. Bằng cách sử dụng khả năng của các phương tiện sản xuất hiện tại, trong nhiều trường hợp, điều này sẽ tiết kiệm nhiều chi phí sản xuất.

Thiết kế 3D

Phần mềm thiết kế 3D SolidWorks được sử dụng để thiết kế và phát triển. Nhờ sự hỗ trợ của chương trình này bạn có thể tạo ra bản vẽ 2D và 3D một cách nhanh chóng và hiệu quả. Bên cạnh đó, phần mềm còn giúp cho tất cả hình dạng và tính năng của sản phẩm đều được thấy ở giai đoạn đầu. Các bản vẽ 3D thể hiện rõ bản thiết kế đến mức khách hàng cũng có thể hiểu được. Ngoài ra, bất kỳ bộ phận hiện tại nào của máy cũng có thể được nhanh chóng đưa vào bản vẽ.

Nếu muốn, các bản vẽ được vẽ từ SolidWorks cũng dễ dàng chuyển đổi sang định dạng AutoCAD (dwg hoặc dxf ).