vinlende

Cuộn hình nón

Ngoài các kỹ thuật thông thường với kim loại như: cắt, gấp/uốn, hàn, lắp ráp và xử lý bề mặt khác nhau, chúng tôi còn chuyên về cuộn hình nón. Chúng tôi có thể cuộn tấm cuộn tiếp theo hình nón trên máy cuộn 4 tấm điều khiển bằng CNC với cuộn dạng tự do. Chúng tôi cũng có máy cuộn điều khiển bằng CNC. Nếu bạn đau đầu với việc thiết kế và bạn muốn biết thêm về các dịch vụ, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn.

Dịch vụ của chúng tôi:

  • Cuộn tới 3000*6 mm 4 con lăn CNC đỉnh 210 mm (vẫn hình nón)
  • Cuộn tới 1000*3 đỉnh cuốn thủ công 60 mm
  • Cuộn 3 vòng CNC 25 tấn
  • Cuộn 3 vòng thủ công 12 tấn

Như bạn thấy, chúng tôi có thể thực hiện theo nhiều cách khác nhau. Khi đề cập đến tất cả các kỹ thuật về đường cong, bạn hãy liên hệ với ITEQ.

Thông tin thêm về con lăn hình nón

Bạn muốn biết thêm về dịch vụ của chúng tôi không? Hãy liên hệ với chúng tôi qua mẫu liên lạc. Hay bạn muốn liên hệ trực tiếp? Xin vui lòng gọi +31 (0) 33-455 44 44. Chúng tôi sẽ lắng nghe bạn!

conisch walsen