vinlende

Sản xuất

ITEQ sở hữu một trong những dây chuyền sản xuất tấm kim loại hiện đại nhất ở châu Âu. Dây chuyền này hoạt động không ngừng để phục vụ sản xuất. Vì vậy một trong những điểm đặc trưng quan trọng của chúng tôi là chúng tôi được biết đến với sản phẩm chất lượng cao.

Tất cả hoạt động gia công trong một quy trình sản xuất duy nhất

Trong dây chuyền sản xuất tiên tiến của chúng tôi, công đoạn đục, cắt laser và điều chỉnh hình dạng, ép áp lực và lắp ráp nhỏ các bộ phận được tích hợp trong một hệ thống thống nhất. Điều này cho phép nhiều hoạt động gia công có thể được thực hiện trong một chu trình sản xuất. Kỹ thuật sản xuất mới này làm tăng khả năng xây dựng và sáng tạo trong sản xuất sản phẩm tấm kim loại.

Tự động hóa

Tự động hóa mang lại một lưu lượng sản phẩm tốt hơn và gia tăng chất lượng của sản phẩm đầu ra. Ngoài ra, quy trình sản xuất này ít phụ thuộc vào cơ cấu nhân sự mà chúng tôi có thể tổ chức một cách linh hoạt và tối ưu nhất.

Cũng đồng thời dành cho khách hàng?

Chúng tôi phát triển các cơ sở vật chất và dịch vụ có chất lượng cao, đóng vai trò quan trọng toàn cầu, với mô hình tổ chức chuyên nghiệp. Do đó ITEQ là một đối tác sản xuất thú vị của các công ty OEM và các nhà cung cấp hạng nhất và hạng hai trong lĩnh vực sản xuất máy móc và thiết bị, công nghiệp bán dẫn, điện tử và các ngành công nghiệp y tế.