vinlende

Vooronderzoek

  • Samen met u wordt er besproken aan welke wensen en eisen het product moet voldoen. Deze wensen en eisen worden vastgelegd in het pakket van eisen (PVE).
  • Vervolgens wordt het vooronderzoek opgestart waarbij uitgezocht wordt welke mogelijkhe­den er zijn om uw product of idee aan uw wensen en eisen te laten voldoen.
  • De bevindingen van het vooronderzoek worden in een rapport opgesteld.
  • Om de bevindingen of ideeën toe te lichten worden er 2D of 3D schetsen gemaakt worden.

Conceptfase

  • Samen met u wordt er besproken aan welke wensen en eisen het product moet voldoen. Deze wensen en eisen worden vastgelegd in het pakket van eisen (PVE).
  • Vervolgens wordt de concept fase opgestart waarbij verschillende technieken, vormgeving en uitvoeringsvormen worden bedacht om uw product of idee aan uw wensen en eisen te laten voldoen.
  • Deze technieken, vormgeving en uitvoeringsvormen van de conceptfase worden in een rap­port opgesteld.
  • Om het rapport extra toe te lichten worden er 2D of 3D schetsen gemaakt worden.

Review

  • Presentatie van het resultaat van het vooronderzoek of de concept fase.
  • Go or no go.

<< Programma van Eisen                                          3D-modeling >>140616_Fases enginering schijf_1 fase_voorstel 1