vinlende

Detaillering

  • In deze fase worden voor u van alle 3D onderdelen 2D productie tekeningen gemaakt. Deze teke­ningen worden voorzien van maatvoering en toleranties, oppervlakte behandeling, detail aanzichten en doorsnedes.
  • Het opstellen van een technisch constructie dossier.
  • Maken van montage instructies
  • Opstellen van gebruikershandleiding

Review

  • Presentatie van de 2D tekeningen.
  • Go or no go.

 

Terug naar Programma van Eisen (PVE)

<< 3D-Modeling                                                           Prototyping >>140616_Fases enginering schijf_1 fase_voorstel 1