vinlende

3D modeling

  • In deze fase wordt het door u ge­kozen concept verder uit ontwik­keld. We zoeken voor u de beno­digde onderdelen uit en maken 3D tekeningen in Solidworks. Hier­door krijgt een 3D model waarin het concept volledig uitgewerkt is.

Review

  • Presentatie van het 3D model.
  • Go or no go.

 

Terug naar Programma van Eisen (PVE)

<< Vooronderzoek                                                        Detaillering >>140616_Fases enginering schijf_1 fase_voorstel 1