vinlende

Ontwerpen / engineering

Onze specialisten van ITEQ Engineering staan voor u klaar om u bij te staan tijdens de ontwikkeling van nieuwe producten. Al in het ontwerpstadium kunnen wij u van dienst zijn. Met onze kennis en ervaring kunnen wij zo al in een vroeg stadium rekening houden met onder andere de mogelijkheden in de productiefase.

Als uw producten al ontwikkeld zijn, bieden wij u de mogelijkheid deze productierijp te maken. In dat geval is de meest efficiënte productiewijze het uitgangspunt.

Ook kunnen wij bestaande producten opnieuw ontwerpen. Door gebruik te maken van de mogelijkheden van de huidige productiemiddelen levert dit in veel gevallen een kostenbesparing op.

3D ontwerpen

Voor het ontwerpen en uitwerken wordt onder andere gebruik gemaakt van het 3D tekenpakket SolidWorks. Met behulp van dit programma kan zeer snel en effectief 2 en 3 dimensionaal tekenwerk gegenereerd worden. Door gebruik van deze software wordt al in een vroeg stadium zichtbaar hoe een en ander er uit gaat zien en eventueel gaat functioneren. De 3D-tekeningen maken het ontwerp zelfs voor de opdrachtgever zeer inzichtelijk. Ook kunnen eventueel bestaande machinedelen zeer snel in de tekening gezet worden.

De in SolidWorks getekende werkstukken kunnen indien gewenst probleemloos omgezet worden naar AutoCad-formaat (dwg of dxf).