ITEQ behaalt internationale lascertificering voor de railindustrie

vinlende

img_0586revised
Links: Willy Janssen, Sales verantwoordelijke railindustrie – Rechts: Martijn Engwerda, International Welding Engineer

Vorig jaar december berichtten wij u al over het behalen van de ISO 3834-2: 2005. De eerste in een reeks lascertificeringen voor ITEQ Industries. Een internationaal erkende lasnorm, die een uitbreiding vormt op het bestaande kwaliteitsborgingsysteem, de ISO 9001. Bij een hoog niveau van lasbeheersing, zoals bij ITEQ Industries het geval is, zijn de kwaliteitseisen het meest uitgebreid en vastgelegd in de ISO 3834-2 norm.

De volgende stap was de certificering volgens de DIN-EN 15085, de Europese norm, specifiek voor de railindustrie. De laatste audit voor deze bedrijfscertificering was in juni en hebben we succesvol afgerond.

Wat betekent dit voor uw organisatie?
Met deze certificeringen bent u er van verzekerd dat wij het lasproces in onze productie aantoonbaar beheersen en hebben gewaarborgd. Als toeleverancier garanderen wij het hoogste kwaliteitsniveau.

Het ISO 3834-2 certificaat is geldig voor het lassen vanuit gecertificeerde lasmethodebeschrijvingen met gekwalificeerd personeel. Deze norm borgt de traceerbaarheid van materialen, de wijze van opleiding van de lassers, het visueel onderzoek van de lassen, de juiste (geconditioneerde) opslag van lastoevoegmaterialen en het onderhoud aan de lasapparatuur.

De EN 15085 geldt voor het lassen van metalen materialen voor onderdelen van railvoertuigen. Wij hebben daarin de hoogste gradatie behaald, namelijk CL1, waarmee wij ook gecertificeerd zijn voor het lassen aan dragende delen.

We zien een toenemende vraag vanuit de railindustrie naar gecertificeerde lasbedrijven. In Duitsland is deze norm al jaren standaard en begint nu ook in Nederland vaste voet aan de grond te krijgen. Er zijn slechts een paar bedrijven met deze hoge graad van certificering en dat maakt ITEQ extra interessant als toeleverancier voor deze sector.

Overigens worden deze normen alleen toegepast op specifieke aanvraag van de klant.

Opleidingen op niveau
Intussen zijn wij druk bezig om nog meer lassers gecertificeerd te krijgen. Daarvoor loopt momenteel een intern opleidingsprogramma.
Martijn Engwerda heeft in november vorige jaar de opleiding IWE afgerond (International Welding Engineer). Hij heeft daarmee het hoogste niveau van ‘lascoördinatie’ gehaald.

We zijn nu een tweede man aan het opleiden  voor  IWT (International Welding Technologies). Hiermee is de laskennis binnen ITEQ Industries geborgd en is ook voldaan aan de eis voor een back-up.

Behalve in Nederland, gaan Martijn en zijn collega samen ook de kar trekken om bij ITEQ Vietnam de lascertificeringen op gelijke hoogte te brengen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willy Janssen, w.janssen@iteq.nl of via 033-4534026