Op naar 2015!

vinlende

ITEQ INDUSTRIESWilly uitsnede (4)

Pieken en dalen
Nog krap 2 weekjes te gaan en dan is 2014 weer verleden tijd. We kunnen met een positief gevoel terugkijken op het afgelopen jaar. Een jaar waarin we als ITEQ Industries druk bezig zijn geweest om naast een traditionele leveranciersrelatie ook een strategisch partnership met klanten aan te gaan (contract manufacturing). Dat heeft geleid tot verbeterde spreiding van opdrachten. Niettemin kregen we toch te maken met plotseling ingeschoten orders, die meestal op (zeer) korte termijn gerealiseerd moesten worden. Dat is inherent aan deze tijd, maar het zorgt nog steeds voor pieken en dalen, iets waar we als organisatie alert op in moeten blijven spelen.

Inspelen op groeimarkten
We zien een aantal ontwikkelingen duidelijk aftekenen. Zo trekt de solar-markt flink aan en neemt de vraag naar machines, frames en plaatdelen voor deze sector sterk toe. Ook de retailmarkt is flink aan het moderniseren, als antwoord op teruglopende winkelverkopen. Een goed voorbeeld van zo’n ontwikkeling van onze hand: de eerste melkpoederautomaat van Nutricia.

Ook op de Duitse markt gaan we komend jaar weer onze focus leggen. Zo staan wij komend jaar o.a. op de Hannover Messe tijdens de jaarlijkse Industriebeurs.

ITEQ ENGINEERINGML

Aangenaam verrast
Binnen ITEQ Engineering zijn de mogelijkheden voor prototyping, dankzij 3D printing, flink toegenomen. Klanten reageren zeer enthousiast. Indien wij vroegtijdig bij een idee of project betrokken worden, kunnen wij verbeteringen of optimalisatiepunten aandragen. Met behulp van de 3D printer kunnen wij snel concepten testen, of zichtbaar maken voor de klant. Daarmee bieden we meer toegevoegde waarde en dat merken we aan de reacties van onze klanten: ze zijn aangenaam verrast door de oplossingen waar wij mee komen en zien gelijk hoe het eindproduct gaat worden.

Korte lijnen
Voor ITEQ Engineering ligt de nadruk op de verdere uitbreiding van de dienstverlening. We merken dat klanten het liefst met 1 partij zaken doen als het gaat om het uitwerken van ideeën. Ook als er geen, of incomplete tekeningen beschikbaar zijn, kunnen ze bij ons terecht. Korte lijnen, snel schakelen tussen idee, ontwikkeling en prototype. Om dit te realiseren gaan wij komend jaar eenmalige projecten en (complexe) prototypes zelf produceren en assembleren. Dit om geen technische kennis verloren te laten gaan door overdrachtmomenten. Hiermee willen wij de kwaliteit van het eindproduct verhogen, doorlooptijd verkorten en kosten verlagen.

ITEQ VIETNAMCR

Break-even
Bij ITEQ Vietnam kunnen we terugkijken op een jaar waar we de break-even al hebben aangetikt! En dat na slechts 1 jaar operationeel te zijn! Dat hebben we kunnen bereiken door alles in te zetten op de productie en te investeren in nieuw personeel en machines. Inmiddels hebben we 22 medewerkers. Dat heeft ook z’n keerzijde, want die snelle groei vereist structuur in je organisatie en waarborging van de kwaliteit.

Gemotiveerd!
Dat zijn meteen de belangrijkste speerpunten voor het komende jaar: duidelijke structuur aanbrengen in de organisatie en meer investeren in onderwijs, training en kwaliteitszorg.

De mensen zijn ongelooflijk gemotiveerd en gedreven, zeker als zij getraind of opgeleid worden voor een specifieke taak. Onze nieuwe productiemanager, iemand met de nodige ervaring in de metaal- en techniek, zal hier een belangrijke taak in krijgen.

De enige manier om je te onderscheiden is kwaliteit leveren. Klanten zijn ook bereid om daarvoor te betalen, want over het algemeen schiet de kwaliteit van de meeste toeleveranciers te kort. Daarom hebben wij een ervaren kwaliteitsmanager aangenomen, die als taak heeft om ISO 9001 uit te werken en te implementeren. In juni 2015 moet het ISO-9001 certificaat binnen zijn.