Hercertificering voor ISO 9001 en ISO 14001

vinlende

De ISO 9001 norm is te beschouwen als een vertaalslag, van wat de klantDSCI1285 aan de organisatie heeft gevraagd of heeft beloofd. Daarbij gaat de ISO 9001 norm uit van de procesbenadering en dat sluit uitstekend aan op de maakindustrie, die ook proces georiënteerd is.

Een goed kwaliteitssysteem verbetert de procesbeheersing en het verbetermanagement in de organisatie en is een waarborg naar de klanten.

Al sinds 1996 voldoet ITEQ aan de ISO 9001 norm en wij worden regelmatig hierop getoetst door de Kiwa. Ook afgelopen maand is dit weer gebeurd en we zijn er trots op dat onze certificatie weer verlengd is tot 2018!

In ieders belang
ISO 14001 is een internationaal toegepaste norm om milieumanagementsystemen op te zetten en te certificeren. Het richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied en vormt een onderdeel van het gangbare managementsysteem.

Met de invoering van dit milieumanagementsysteem kunnen wij milieueffecten (milieurisico’s) van onze bedrijfsvoering beheersen en verminderen en tevens op kosten besparen. Een ander belangrijker aspect is, dat de relatie met externe partijen, zoals omwonenden en (lokale) overheid, verder zal verbeteren.

U kunt, als goede relatie van ITEQ, er van verzekerd zijn, dat wij met het behalen van het ISO 14001 certificaat, voldoen aan alle eisen en regels die zijn vastgelegd voor het beperken van de milieurisico’s. Zo onderscheiden wij ons op een positieve manier van de concurrentie!