HD-ATC Kantbank – Tim Kollen

vinlende

“Tot voor kort werd het wisselen van de gereedschappen en het IMG_7653
instellen van de kantpers met de hand gedaan. Met als gevolg dat er veel
kostbare tijd verloren ging aan het instellen, programmeren en uitlijnen van de kantpers. En handwerk maakt de kans op fouten ook groter.”

“Zolang er nog sprake was van grote series, vormde de insteltijd geen bottleneck. Maar met het toenemen van steeds kleinere series, begonnen wij tegen een capaciteitsprobleem op te lopen”, legt Tim Kollen uit. “Insteltijden nemen relatief veel productietijd in beslag. Tijd, die wij eigenlijk moeten besteden aan produceren, maar die wij ook niet kunnen doorberekenen aan de klant.”

“Uitbreiding met nog extra kantbank zou een oplossing geweest kunnen zijn, echter dit verlangde ook extra personeel om deze te bedienen. De vraag was of een efficiënte bezetting van alle machines op den duur nog wel haalbaar zou zijn, zeker met de steeds maar kleiner wordende serieproducties.”

Reductie van 40-50% mogelijk
Met de aanschaf van de HD 1003 ATC kantpers, behoren lange insteltijden nu tot het verleden. De kantpers kan vanuit het magazijn direct naast de machine automatisch gereedschappen wisselen (de Automatic Tool Charger), zodra er een nieuwe order start. Tim Kollen: “We kunnen zelfs zeggen, dat de insteltijden met 40 – 50% gereduceerd worden. Kleine series, zelfs enkelstuks, oplopend tot zo’n 25 stuks, met een plaatdikte tot 3 mm, kunnen wij nu rendabel produceren.”

Programmeren op afstandIMG_7664 bewerkt
“Een ander voordeel is, dat wij offline kunnen programmeren; vanuit onze werkvoorbereiding stellen wij nu de machine in. Het programmeren aan de machine zelf maakt langzaamaan plaats voor programmeren op afstand”. Het maken van de juiste programma’s vraagt om heel andere kennis en vaardigheden. Dat betekent dat de functie van traditionele zetter aan het verdwijnen is, ofschoon we altijd nog de echte vakkennis willen behouden voor speciale opdrachten, waarbij handwerk juist hard nodig is.

Het stelt nieuwe eisen aan onze productiemedewerkers en de werkvoorbereiders. De betrokken mensen zijn in het afgelopen jaar daarvoor speciaal opgeleid of omgeschoold.” Volgens Tim Kollen zijn de foutkansen tot praktisch nul gereduceerd: “Het instellen gaat nu in één keer goed. Met het vroegere handwerk was de kans op fouten nu eenmaal groter. Ook daarin zijn we sneller en betrouwbaarder geworden en kunnen we nog efficiënter draaien.”

Conform ISO 14001iso-14001
Nog een ander belangrijk aspect is, dat met de aanschaf van de machine ook gekeken is naar de eisen uit de milieunorm ISO 14001. “Sinds 2013 voldoen wij aan deze ISO-norm, dus is het vanzelfsprekend, dat je bij de aanschaf van een nieuwe machine, kritisch kijkt naar de milieubelastende, danwel, milieuvriendelijke aspecten.