Implementatie Ridder IQ afgerond

vinlende

 Ridder IQ

 

“Eigenlijk helemaal niks”, is het antwoord van Martijn. “Zo’n operatie is natuurlijk voornamelijk een interne aangelegenheid ter verbetering van de efficiency. Van zo’n operatie mogen onze klanten natuurlijk niets merken!”

“Maar helemaal waar is dat natuurlijk ook niet”, voegt Martijn er direct aan toe. “Wat klanten wèl zullen gaan merken, is dat orders sneller door de organisatie gaan. De productiestroom verloopt veel efficiënter en dat komt de leverbetrouwbaarheid alleen maar ten goede. De eerste fase van deze operatie is nu voltooid, namelijk het overzetten van álle klantendossiers en de inrichting van het gehele orderproces.Martijn Engwerda - ITEQ

De tweede fase is nu in volle gang, dat wil zeggen de planning van de orders en de implementatie van “shopfloor control”.Dit laatste is de systematiek om de papierstroom (orderbonnen, tekeningen e.d.) te vervangen door een papierarm systeem, waarin alle informatie over een order, op elke plek in het productieproces, digitaal beschikbaar is. Hét grote voordeel is”, aldus Martijn, “dat eventuele tussentijdse aanpassingen, direct doorgevoerd kunnen worden en daarmee binnen een seconde overal in de organisatie bekend is. Wat we daarmee aan tijd en papier besparen is bijna niet in geld uit te drukken! Ons streven is om uiteindelijk een papierloze organisatie te creëren en dat wordt hiermee mogelijk gemaakt!”

“De derde fase, die begin 2014 gepland staat, is de invoering van de nestsoftware voor het nesten van de machines. Deze aanvulling op de Ridder IQ software bepaalt de meest optimale uitsnede van het plaatwerk. Het gevolg is minder afval en dat levert weer een flinke kostenbesparing op. Bovendien zijn die handelingen automatisch te klokken, waardoor de exacte kostprijs beter inzichtelijk wordt.”