ITEQ is klaar voor ISO 14001

vinlende

Het belang van het milieu staat voor ons heel hoog in het vaandel. Een milieumanagementsysteem richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied en vormt een onderdeel van het gangbare managementsysteem.

In ons milieumanagementsysteem besteden wij structureel aandacht aan milieu in de bedrijfsvoering. Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal:

• Voldoen aan wet- en regelgeving en de beheersing van milieurisico’s.
• Streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van  de organisatie.

In ieders belang

Met de invoering van dit milieumanagementsysteem kunnen wij milieueffecten (milieurisico’s) van onze bedrijfsvoering beheersen en verminderen en tevens op kosten besparen. Een ander belangrijker aspect is, dat de relatie met externe partijen, zoals omwonenden en (lokale) overheid, verder zal verbeteren.

U kunt, als goede relatie van ITEQ, er van verzekerd zijn, dat wij met het behalen van het ISO 14001 certificaat, voldoen aan alle eisen en regels die zijn vastgelegd voor het beperken van de milieurisico’s. Úw en ónze gezondheid en veiligheid is daarmee geborgd!

Zo onderscheiden wij ons op een positieve manier van de concurrentie!